Salarisservice

Het salarisadministratieproces is één van de kritische succesfactoren van elk bedrijf. Onjuiste of te late salarisbetalingen leiden tot grote onvrede bij het personeel. Voor veel MKB bedrijven levert dit proces de nodige uitdagingen op. Is het aannemen van een gespecialiseerd personeelslid verantwoord? Hoe blijven we op de hoogte van de laatste wijzigingen? Wat doen we als ons personeelslid ziek wordt of onbetaald verlof neemt?

Neem verdiensten als partner voor uw salarisadministratie. Wij kunnen uw administratie geheel of gedeeltelijk uit handen nemen. Onze specialisten zijn altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen op het gebied van arbeidsrecht, cao’s, loonheffingen en sociale lasten. Zij verzorgen het salarisadministratie proces voor u en beantwoorden uw vragen. Zo hebt u zekerheid wat betreft de continuïteit in kwaliteit van uw salarisadministratie.

Onze salarisservice heeft de volgende componenten:

  • het verzorgen van de loonstrook inclusief aangifte loonheffingen
  • het aanmelden en afmelden werknemer bij diverse instanties
  • het verzorgen van de jaaraangifte loonheffingen
  • het verzorgen van de jaaraangifte pensioenfondsen
  • het verzorgen van de maandelijkse aangifte pensioenfonds
  • het opstellen van arbeidsovereenkomsten

Wij verzorgen salarisadministraties voor zeer uiteenlopende klanten. Van kleine bedrijven met 1 personeelslid of DGA tot bedrijven met meer dan 30 personeelsleden. De branches zijn al even divers. Van kapsalon tot schoenenzaak. En van bouwonderneming tot dienstverlenende ondernemingen.

Hebt u interesse in onze salarisservice? Wilt u hierover een vrijblijvend gesprek aangaan? Neem dan contact met ons op. In een persoonlijk gesprek nemen wij uw wensen graag door. En vertellen wij graag wat wij voor u kunnen betekenen.